Nauka pływania - zajęcia

Sprawdź też: Cennik   Kadra  


Poziom I
Cel: Adaptacja wstępna do środowiska wodnego oraz opanowanie podstawowych umiejętności ruchowych.

1.

Założenia kwalifikacyjne:

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób nie  oswojonych z wodą oraz nieposiadających umiejętności pływania.
 

2.

Założenia organizacyjne:

 

a) ilość lekcji: 20 (w dwóch cyklach 10-godzinnych)

 

b) liczba ćwiczących w grupie: 8-12 osób

 

c) czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 min

 

d) częstotliwość zajęć w tygodniu: 1

 

e) wiek ćwiczących: 5-6 lat
 

3.

Ramowy rozkład materiału:

 

a) lekcje organizacyjne: 2 godz.

 

b) zabawy, gry, ćwiczenia oswajające z wodą: 4 godz.

 

c) ćwiczenia podstawowe i skoki: 4 godz.

 

d) pływanie podstawowe na piersiach i na grzbiecie: 10 godz.
 

4.

Podstawowe zamierzenia szkoleniowe:

 

Opanowanie "Testu 6 ćwiczeń" składającego się z następujących prób:

 

a) poślizg na piersiach z odbicia od ściany basenu z ramionami w górze

 

b) poślizg na grzbiecie z odbicia od ściany basenu z ramionami wzdłuż tułowia

 

c) zeskok z wysokości 0,7 m z wymachem ramion przodem w górę

 

d) wydobycie z głębokości 1.2-2.0 m zatopionego przedmiotu

 

e) wślizg z półprzysiadu do wody z ramionami w górze

 

f) przepłynięcie sposobem podstawowym na grzbiecie lub na piersiach odcinka około 12m.

Poziom II
Cel: Opanowanie umiejętności pływania kraulem na grzbiecie, startu i nawrotu zwykłego odkrytego.

1.

Założenia kwalifikacyjne:

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób oswojonych z wodą lub będących po ukończeniu stopnia poprzedniego z wynikiem pozytywnym. Kandydat zobowiązany jest spełnić wymóg kwalifikacyjny polegający na wykonaniu niżej wymienionych prób sprawnościowych:

 

a) zademonstrowanie zeskoku do wody z wysokości 0,7 m z wymachem ramion przodem w górę

 

b) przepłynięcie sposobem podstawowym na grzbiecie odcinka około 12 m
 

2.

Założenia organizacyjne

 

a) ilość lekcji: 20 (w dwóch cyklach 10-godzinowych)

 

b) liczba ćwiczących w grupie: 8-12 osób

 

c) częstotliwość zajęć w tygodniu: 1

 

d) czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
 

3.

Ramowy rozkład materiału:

 

a) lekcje organizacyjne (wstępna i końcowa): 2 godz.

 

b) nauka oraz doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych w wodzie: 2 godz.

 

c) metodyka nauczania techniki pływania kraulem na grzbiecie: 14 godz.

 

d) metodyka nauczania startu z wody oraz nawrotu zwykłego odkrytego: 2 godz.
 

4.

Podstawowe zamierzenia szkoleniowe:

 

a) zademonstrowanie poprawnej techniki pływania kraulem na grzbiecie, startu i nawrotu na dystansie 25 m

 

c) zademonstrowanie skoku startowego

Poziom III
Cel: Opanowanie umiejętności pływania kraulem na piersiach, startu i nawrotu zwykłego odkrytego.

1.

Założenia kwalifikacyjne:

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób oswojonych z wodą lub będących po ukończeniu stopnia poprzedniego z wynikiem pozytywnym. Kandydat zobowiązany jest spełnić wymóg kwalifikacyjny polegający na wykonaniu niżej wymienionych prób sprawnościowych:

 

a) zademonstrowanie skoku startowego ze słupka startowego

 

b) przepłynięcie kraulem na grzbiecie odcinka 25 m
 

2.

Założenia organizacyjne

 

a) ilość lekcji: 20 (w dwóch cyklach 10-godzinowych)

 

b) liczba ćwiczących w grupie: 8-12 osób

 

c) częstotliwość zajęć w tygodniu: 1

 

d) czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
 

3.

Ramowy rozkład materiału:

 

a) lekcje organizacyjne (wstępna i końcowa): 2 godz.

 

b) doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych w wodzie: 2 godz.

 

c) metodyka nauczania techniki pływania kraulem na piersiach: 14 godz.

 

d) metodyka nauczania skoku startowego oraz nawrotu zwykłego odkrytego: 2 godz.
 

4.

Podstawowe zamierzenia szkoleniowe:

 

a) zademonstrowanie poprawnej techniki pływania kraulem na piersiach, startu i nawrotu na dystansie 25 m.

 

c) zademonstrowanie skoku startowego chwytnego

Poziom IV
Cel: Opanowanie umiejętności pływania żabką na piersiach, startu i nawrotu zwykłego.

1.

Założenia kwalifikacyjne:

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób oswojonych z wodą lub będących po ukończeniu stopnia poprzedniego z wynikiem pozytywnym. Kandydat zobowiązany jest spełnić wymóg kwalifikacyjny polegający na wykonaniu niżej wymienionych prób sprawnościowych:

 

a) zademonstrowanie skoku startowego chwytnego ze słupka startowego

 

b) przepłynięcie kraulem na piersiach odcinka 25 m
 

2.

Założenia organizacyjne

 

a) ilość lekcji: 20 (w dwóch cyklach 10-godzinowych)

 

b) liczba ćwiczących w grupie: 8-12 osób

 

c) częstotliwość zajęć w tygodniu: 1

 

d) czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
 

3.

Ramowy rozkład materiału:

 

a) lekcje organizacyjne (wstępna i końcowa): 2 godz.

 

b) doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych w wodzie: 2 godz.

 

c) metodyka nauczania techniki pływania żabką na piersiach: 14 godz.

 

d) metodyka nauczania skoku startowego oraz nawrotu do pływania żabką (styl klasyczny): 2 godz.
 

4.

Podstawowe zamierzenia szkoleniowe:

 

a) zademonstrowanie poprawnej techniki pływania żabką na piersiach, startu i nawrotu na dystansie 25 m.

 

c) zademonstrowanie nurkowania na odległość na odcinku około 5 - 10  m

Poziom V
Cel: Opanowanie umiejętności pływania delfinem, startu i nawrotu zwykłego.

1.

Założenia kwalifikacyjne:

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób będących po ukończeniu stopnia poprzedniego z wynikiem pozytywnym. Kandydat zobowiązany jest spełnić wymóg kwalifikacyjny polegający na wykonaniu niżej wymienionych prób sprawnościowych:

 

a) zademonstrowanie umiejętności nurkowania na odcinku 5 m

 

b) przepłynięcie żabką na piersiach odcinka 25 m
 

2.

Założenia organizacyjne

 

a) ilość lekcji: 20 (w dwóch cyklach 10-godzinowych)

 

b) liczba ćwiczących w grupie: 8-12 osób

 

c) częstotliwość zajęć w tygodniu: 1

 

d) czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
 

3.

Ramowy rozkład materiału:

 

a) lekcje organizacyjne (wstępna i końcowa): 2 godz.

 

b) doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych w wodzie: 2 godz.

 

c) metodyka nauczania techniki pływania delfinem: 14 godz.

 

d) metodyka nauczania skoku startowego oraz nawrotu zwykłego do pływania delfinem (styl motylkowy): 2 godz.
 

4.

Podstawowe zamierzenia szkoleniowe:

 

a) zademonstrowanie poprawnej techniki pływania delfinem, startu i nawrotu na dystansie 25 m.

 

c) zademonstrowanie nurkowania w głąb z powierzchni wody.

Cennik   Kadra  

Reklama


Partnerzy