Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osir.gostyn.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:2015-11-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2015-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Kordus
 • E-mail: osir@gostyn.pl
 • Telefon: 65 575-89-10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Gostyniu
  Adres: Rynek 2 63-800 Gostyń
 • E-mail: um@gostyn.pl
 • Telefon: +48 655752110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek krytej pływalni „Na Fali”, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń

Wejście do budynku jest oświetlone, a szklane drzwi oznaczone kontrastowo. Schody prowadzące do budynku są wyposażone w poręcze, a ich powierzchnia utrudnia poślizgnięcie się. Wszystkie schody w budynku można ominąć windą ze świetlnym potwierdzeniem naciśnięcia guzika alarmowego. Przyciski są wyczuwalne dotykiem oraz znajdują się na wysokości umożliwiającej naciśnięcie ich z wózka. Drzwi do windy mają szerokość minimum 90 cm, a w środku jest przestrzeń do poruszania się.

W budynku część toalet i łazienek jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Elementy wyposażenia, meble, urządzenia (przyciski), drzwi (klamki) są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiającym samodzielną lokalizację i obsługę przez osoby słabowidzące. Jest zapewniona jest przestrzeń manewrowa w łazience i przed muszlą klozetową. W pomieszczeniu znajdują się uchwyty ułatwiające przesiadanie się na muszlę klozetową, a podajniki mydła, suszarki itp. znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich na wózku. Można podjechać pod umywalkę na odległość minimum 30 cm.

Przezroczyste drzwi i ściany wewnątrz budynku są oznaczone kontrastowo. W budynku jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji.

W budynku jest recepcja/ informacja, która znajduje się w pobliżu wejścia. Przy budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na miejscu parkingowym zastosowana jest nawierzchnia utwardzona (równa i gładka o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym). Stanowisko postojowe ma wymiar co najmniej 360 x 500 cm i ma połączenie z najbliższym chodnikiem.

 

Reklama


Partnerzy