Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-roboty budowlane pn.Modernizacja stadionu przy ul. Sporto

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-roboty budowlane pn.Modernizacja stadionu przy ul. Sporto

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-roboty budowlane pn.Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej II Etap-Przebudowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej.

zawiadomienie

Reklama


Partnerzy