Obiekty Ośrodka_26.03.2021r.

Obiekty Ośrodka_26.03.2021r.

Drodzy Państwo,


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 27 marca do 9 kwietnia br. działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.


Zgodnie z zapisami rozporządzenia korzystanie z infrastruktury sportowej jest dopuszczalne „wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.”


Z tego powodu, stadion, orlik na Pożegowie oraz bieżnia lekkoatletyczna będą dostępne tylko dla osób, które spełniają powyższe wymagania. Osoby lub podmioty spełniające ww. warunki proszone są o kontakt z administratorem obiektu w celu uzgodnienia harmonogramu treningów: tel.: 65 575 89 10


Wszystkie obiekty sportowe administrowane przez Ośrodek pozostają zamknięte do 9 kwietnia br. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących przepisów. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że wkrótce znów spotkamy się na naszych obiektach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 marca 2021r.

Reklama


Partnerzy