Komunikat dot. obiektów OSiR_wyjaśnienie

Komunikat dot. obiektów OSiR_wyjaśnienie

W związku z licznymi zapytaniami, przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obiekty sportowe OSiR Gostyń pozostają zamknięte od 20 marca do 9 kwietnia 2021r.

Zgodnie z zapisami wspomnianego dokumentu jeśli ktoś spełnia poniższe warunki może korzystać z infrastruktury sportowej (w przypadku obiektów Ośrodka są to bieżnia lekkoatletyczna oraz stadion):
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Osoby lub podmioty spełniające ww. warunki proszone są o kontakt z administratorem obiektu w celu uzgodnienia harmonogramu treningów: tel.: 65 575 89 10

Reklama


Partnerzy