Dot. Ogłoszenia o zamówieniu-roboty budowlane pn. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej II Etap -

Dot. Ogłoszenia o zamówieniu-roboty budowlane pn. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej II Etap -

Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane pn. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej II Etap -Przebudowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Reklama


Partnerzy